کارشناس ارشد حسابداری پيمانكاری پارسازه

شرکت پيمانكاری پارسازه
این آگهی تا تاریخ 1396/12/10 اعتبار دارد

شرکت پيمانكاری پارسازه به کارشناس ارشد حسابداری آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.