حسابدار صباكاربر دلتا

شرکت صباكاربر دلتا
این آگهی منقضی شده است

شرکت صباكاربر دلتا به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.