حسابدار صباكاربر دلتا

شرکت صباكاربر دلتا
این آگهی تا تاریخ 1396/12/10 اعتبار دارد

شرکت صباكاربر دلتا به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.