مهندس صنایع برازش صنعت

شرکت برازش صنعت
این آگهی تا تاریخ 1396/12/10 اعتبار دارد

شرکت برازش صنعت به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.