مهندس برق پویاسای

شرکت پویاسای
این آگهی تا تاریخ 1396/12/10 اعتبار دارد

شرکت پویاسای به مهندس برق آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.