مهندس برق( الكترونيك) دنا سامانه

شرکت دنا سامانه
این آگهی تا تاریخ 1396/12/10 اعتبار دارد

شرکت دنا سامانه به مهندس برق( الكترونيك) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.