حسابدار /گروه صنعتی پترو آب حيات كالا

شرکت /گروه صنعتی پترو آب حيات كالا
این آگهی تا تاریخ 1396/12/10 اعتبار دارد

شرکت /گروه صنعتی پترو آب حيات كالا به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.