مدیر بازاریابی و فروش تولیدی صنعتی مسینا

شرکت تولیدی صنعتی مسینا
این آگهی تا تاریخ 1396/12/10 اعتبار دارد

شرکت تولیدی صنعتی مسینا به مدیر بازاریابی و فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.