کارشناس فروش هلدینگ آروا

شرکت هلدینگ آروا
این آگهی تا تاریخ 1396/12/10 اعتبار دارد

شرکت هلدینگ آروا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.