مهندس نرم افزار برسانوین رای

شرکت برسانوین رای
این آگهی منقضی شده است

شرکت برسانوین رای به مهندس نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.