مهندس صنایع(کارشناس استقرار سیستم SAP ERP) سامه آرا پردازشگر

شرکت سامه آرا پردازشگر
این آگهی تا تاریخ 1396/12/10 اعتبار دارد

شرکت سامه آرا پردازشگر به مهندس صنایع(کارشناس استقرار سیستم SAP ERP) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.