مهندس صنایع(کارشناس استقرار سیستم SAP ERP) سامه آرا پردازشگر

شرکت سامه آرا پردازشگر
این آگهی منقضی شده است

شرکت سامه آرا پردازشگر به مهندس صنایع(کارشناس استقرار سیستم SAP ERP) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.