برنامه نویس روشنگر رایانه(ایران هاست)

شرکت روشنگر رایانه(ایران هاست)
این آگهی تا تاریخ 1396/12/10 اعتبار دارد

شرکت روشنگر رایانه(ایران هاست) به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.