حسابدار پتروگازگیتی پارس

شرکت پتروگازگیتی پارس
این آگهی تا تاریخ 1396/12/10 اعتبار دارد

شرکت پتروگازگیتی پارس به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.