حسابدار پتروگازگیتی پارس

شرکت پتروگازگیتی پارس
این آگهی منقضی شده است

شرکت پتروگازگیتی پارس به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.