مهندس صنایع( کنترل کیفیت) نمایندگی ۱۲۹۸ ایران خودرو

شرکت نمایندگی ۱۲۹۸ ایران خودرو
این آگهی منقضی شده است

شرکت نمایندگی ۱۲۹۸ ایران خودرو به مهندس صنایع( کنترل کیفیت) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.