مهندس برق( کارشناس طراحی) فناوران انرژی سبز

شرکت فناوران انرژی سبز
این آگهی تا تاریخ 1396/12/10 اعتبار دارد

شرکت فناوران انرژی سبز به مهندس برق( کارشناس طراحی) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.