مهندس کامپیوتر( کارشناس امنیت ) اعتماد هوشمند آينده

شرکت اعتماد هوشمند آينده
این آگهی تا تاریخ 1396/12/10 اعتبار دارد

شرکت اعتماد هوشمند آينده به مهندس کامپیوتر( کارشناس امنیت ) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.