مسئول دفتر حقوقی مبتكران آينده هلال

شرکت حقوقی مبتكران آينده هلال
این آگهی تا تاریخ 1396/12/10 اعتبار دارد

شرکت حقوقی مبتكران آينده هلال به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.