رئیس حسابداری چای سوفيا

شرکت چای سوفيا
این آگهی تا تاریخ 1396/12/10 اعتبار دارد

شرکت چای سوفيا به رئیس حسابداری خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.