مدیر فروش مبل ياتاش

شرکت مبل ياتاش
این آگهی تا تاریخ 1396/12/10 اعتبار دارد

شرکت مبل ياتاش به مدیر فروش آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.