مسئول دفتر مدیر عامل توسعه پخش سایه سبز

شرکت توسعه پخش سایه سبز
این آگهی منقضی شده است

شرکت توسعه پخش سایه سبز به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.