مسئول دفتر مدیر عامل توسعه پخش سایه سبز

شرکت توسعه پخش سایه سبز
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت توسعه پخش سایه سبز به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.