مسئول دفتر فاراب

شرکت فاراب
این آگهی منقضی شده است

شرکت فاراب به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.