مهندس صنایع(کنترل کیفی) کارخانه تولیدی ساراگاز

شرکت کارخانه تولیدی ساراگاز
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت کارخانه تولیدی ساراگاز به مهندس صنایع(کنترل کیفی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.