مهندس صنایع داروخانه شبانه روزی وحیدیه

شرکت داروخانه شبانه روزی وحیدیه
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت داروخانه شبانه روزی وحیدیه به مهندس صنایع آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.