رئیس حسابداری کترینــگ دونــا

شرکت کترینــگ دونــا
این آگهی منقضی شده است

شرکت کترینــگ دونــا به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.