رئیس حسابداری کترینــگ دونــا

شرکت کترینــگ دونــا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت کترینــگ دونــا به رئیس حسابداری آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.