کارشناس فروش حرفه ای افرنگ

شرکت افرنگ
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت افرنگ به کارشناس فروش حرفه ای آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.