کارشناس فروش مهر مینا الکترونیک

شرکت مهر مینا الکترونیک
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت مهر مینا الکترونیک به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.