کارشناس فنی نرم افزار و شبکه فوران تیما

شرکت فوران تیما
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت فوران تیما به کارشناس فنی نرم افزار و شبکه آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.