کارشناس فروش نمایشگاهی فروغ فردا

شرکت نمایشگاهی فروغ فردا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت نمایشگاهی فروغ فردا به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.