مهندس صنایع (کارشناس کنترل پروژه) اکسیر صنعت باختری

شرکت اکسیر صنعت باختری
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت اکسیر صنعت باختری به مهندس صنایع (کارشناس کنترل پروژه) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.