مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی ) ارتباطات ثابت پارسیان

شرکت ارتباطات ثابت پارسیان
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت ارتباطات ثابت پارسیان به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی ) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.