كارشناس نرم افزار فروشگاههای زنجيره ای افق كوروش

شرکت فروشگاههای زنجيره ای افق كوروش
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت فروشگاههای زنجيره ای افق كوروش به كارشناس نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.