برنامه نویس ویندوز فرانگر پارس سيستم

شرکت فرانگر پارس سيستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرانگر پارس سيستم به برنامه نویس ویندوز آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.