مهندس برق( الكترونيك) فرنام بسپار

شرکت فرنام بسپار
این آگهی منقضی شده است

شرکت فرنام بسپار به مهندس برق( الكترونيك) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.