مهندس صنایع(تحلیل سیستم ها) مجتمع تفریحی ورزشی اُپارک

شرکت مجتمع تفریحی ورزشی اُپارک
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت مجتمع تفریحی ورزشی اُپارک به مهندس صنایع(تحلیل سیستم ها) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.