مهندس برق(کارشناس ابزار دقیق) پادنا صنعت پویا

شرکت پادنا صنعت پویا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت پادنا صنعت پویا به مهندس برق(کارشناس ابزار دقیق) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.