کارشناس برق (قدرت-کنترل) زیرساخت امن خدمات تراکنشی

شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی
این آگهی منقضی شده است

شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی به کارشناس برق (قدرت-کنترل) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.