حسابدار صنايع پزشكی پرشين توحيد

شرکت صنايع پزشكی پرشين توحيد
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت صنايع پزشكی پرشين توحيد به حسابدار خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.