مسئول دفتر تجارتی سنمار

شرکت تجارتی سنمار
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجارتی سنمار به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.