مسئول دفتر تجارتی سنمار

شرکت تجارتی سنمار
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت تجارتی سنمار به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.