مهندس صنایع(كارشناس آموزش) مهندسی آریانام

شرکت مهندسی آریانام
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت مهندسی آریانام به مهندس صنایع(كارشناس آموزش) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.