کمک حسابدار سیستک

شرکت سیستک
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت سیستک به کمک حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.