مهندس صنایع(کارشناس استقرار و آموزش نرم افزار CRM) پیام گستر

شرکت پیام گستر
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت پیام گستر به مهندس صنایع(کارشناس استقرار و آموزش نرم افزار CRM) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.