حسابدار آریا بهین تجهیز

شرکت آریا بهین تجهیز
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت آریا بهین تجهیز به حسابدار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.