سرپرست فروش توان گستر

شرکت توان گستر
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت توان گستر به سرپرست فروش آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.