مسئول دفتر مدیر عامل گروه آلفا

شرکت گروه آلفا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت گروه آلفا به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.