مسئول دفتر مدیر عامل گروه آلفا

شرکت گروه آلفا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه آلفا به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی ارشد نیازمند است.