مسئول دفتر مدیر عامل پایا تدبیر پاکان

شرکت پایا تدبیر پاکان
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت پایا تدبیر پاکان به مسئول دفتر مدیر عامل آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.