مسئول دفتر ايمن فناوران آديش

شرکت ايمن فناوران آديش
این آگهی منقضی شده است

شرکت ايمن فناوران آديش به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.