مهندس کامپیوتر پارس پك

شرکت پارس پك
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت پارس پك به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.