مهندس صنایع(مدیریت استراتژیک) گروه ایران اگریگیت

شرکت گروه ایران اگریگیت
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت گروه ایران اگریگیت به مهندس صنایع(مدیریت استراتژیک) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.