سرپرست حسابداری خانه طراحان سام

شرکت خانه طراحان سام
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت خانه طراحان سام به سرپرست حسابداری آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.