کارشناس فروش مجتمع صنعتی عالیجناب

شرکت مجتمع صنعتی عالیجناب
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت مجتمع صنعتی عالیجناب به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.