مسئول دفتر تولید مواد غذایی هوفرد

شرکت تولید مواد غذایی هوفرد
این آگهی تا تاریخ 1396/11/2 اعتبار دارد

شرکت تولید مواد غذایی هوفرد به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.